Wzorzec odmian barwnych

Poniższa klasyfikacja odmian barwnych fretek jest klasyfikacją Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Hodowców Fretek "Fretka" mającą na celu ukierunkowanie hodowli fretek w Polsce.